Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for La aventuroj de Alicio en Mirlando  : Alice's adventures in Wonderland in Esperanto

La aventuroj de Alicio en Mirlando : Alice's adventures in Wonderland in Esperanto

By: Carroll, Lewis Wynne, Patrick H.(Edited by) Broadribb, Donald(Translated by)

1904808867 / 9781904808862
Paperback
29/02/2012
Usually dispatched within 4 weeks
United Kingdom
22 cm 134 p. : ill.
General (US: Trade)  Learn More
Originally published: 1996.

Lewis Carroll estis la plumnomo de Charles Lutwidge Dodgson, lekciisto pri Matematiko ce Christ Church, Oksfordo.

Lia fama rakonto originis dum remboata vojago sur Tamizo en Oksfordo la 4an de julio 1862.

Dodgson estis akompanata dum tiu ekskurso de Pastro Robinson Duckworth kaj tri junaj knabinoj: Alice Liddell, dekjaraga filino de la Dekano de Christ Church, kaj siaj du fratinoj, Lorina kaj Edith, kiuj havis dek tri kaj ok jarojn respektive.

Kiel evidentigas la enkonduka poemo, la tri junulinoj petegis rakonton de Dodgson, kaj do li iom heziteme komencis rakonti al ili fruan version de la historio kiu farigos "Alice's Adventures in Wonderland".

Sekve, estas nombro da duone kasitaj aludoj al la kvin kunvojagintoj tra la tuta teksto de la verko, kiun oni fine eldonis en 1865. La traduko de Donald Broadribb, "Alico en Mirlando", estis unue eldonita en 1996.

Ci tiu libro estas la kvina eldono. Gi korektas kelkajn preserarojn kaj negravajn malkonformajojn kiuj restis en tiu teksto; krome, vortoj nun estas kursivigitaj multloke por konformi al uzo de kursivo por montri vortemfazon en la angla originalo.

Ci tiu kvina eldono ankau enhavas du nove tradukitajn poemojn: neniam antaue publikigitan tradukon de la enkonduka poemo priskribanta la boato-vojagon sur Tamizo, kaj tute reverkitan version de la "vosto-verso" en Capitro III, kiu nun pli ekzakte konformas al la metro de la angla originalo. -- Lewis Carroll was the pen-name of Charles Lutwidge Dodgson, a mathematics don in Christ Church, Oxford.

His famous tale originated during a rowing trip on the Thames in Oxford on 4 July 1862.

Dodgson was accompanied on this outing by the Rev. Robinson Duckworth and three young girls: Alice Liddell, the ten-year-old daughter of the Dean of Christ Church, and Alice's two sisters, Lorina and Edith, who were thirteen and eight.

As is clear from the introductory poem, the three girls begged Dodgson for a story, and so he began to tell them, reluctantly at first, an early version of the story that was to become "Alice's Adventures in Wonderland".

As a result there are a number of half-hidden references made to the five travellers in the boat throughout the text of the book itself, which was finally published in 1865. Donald Broadribb's "Alico en Mirlando" was first published in 1996.

This book is the fifth edition. It corrects various typographical errors and minor inconsis-tencies, as well as restoring italics in a number of places, to conform with the use of italics for word-stress in the English original.

This fifth edition also includes two newly-translated poems: a never-before-published translation of the prefatory poem describing the boat trip on the Thames, and an entirely reworked version of the tail-rhyme in Chapter III, now more closely conforming to the metre of the original.

BIC:

YFA Classic fiction (Children's / Teenage), YFG Science fiction (Children's / Teenage)

Our price£10.16
RRP £11.95
Save 15%
Other Formats