Basket: 0 items £0.00
Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for OSMEHIVANJE
Preview with VLeBooks

OSMEHIVANJE

By: Simin, Nebojsa

8685831539 / 9788685831539
Ebook
10/08/2015
Available
226 pages

Filozofski, psihološki, istorijski i prakticni aspekti meditacije, i duhovnosti uopšte, prikazani u cetiri poglavlja, od kojih svako sadrzi desetak ili više eseja.Principi duhovnosti danas, kao i hiljadama godina unazac, na Istoku i na Zapadu, ostali su isti, samo je jezik promenjen.

Isti su fetiši, strahovi, demoni, a isti su i lekovi, vizije i nadanja.Knjiga Osmehivanje je poput praktiA nog priruA nika o meditaciji, aktivnosti koja izvlaA i um iz dnevne rutine, oslobaA ajuA i ga ranijeg iskustva, A ime nastupajuA e iskustvo izrasta u sveA , originalni doA ivljaj.Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski, bosanski ili crnogorski.

BIC:

VXM Mind, body, spirit: meditation & visualisation

Licence From £7.00
Learn More