Submit an Enquiry or Call Us +44 (0) 1482 384660
Image for Galilei Dhe Ajnshtaini: Reflektime Mbi Teorine E Pergjithshme Te Relativitetit - Renia E Lire E Trupave
Preview with VLeBooks

Galilei Dhe Ajnshtaini: Reflektime Mbi Teorine E Pergjithshme Te Relativitetit - Renia E Lire E Trupave

By: Santo Armenia Santo Armenia(Translated by)

8893984350 / 9788893984355
eBook (EPUB)
05/05/2019
Available
Italy
67 pages
Copy: 10%; print: 10%

Duke nisur nga fenomenet elementare studiohet teoria e pergjithshme e relativitetit te Ajnshtainit, se bashku me parimin e Galileit mbi renien e lire te trupave qe eshte supozimi i saj.

Konstatohet mosperputhje e ketij parimi te Galileit pasi nuk zbritet masa e trupit te proves nga ajo e tokes dhe per faktin se nuk merret ne vleresim terheqja reciproke e trupave.

Gjithashtu verehet se renia e lire e trupave ndodh sipas vijave vertikale radiale qe nuk jane paralele.

Se fundmi konstatohen rrjedhoja te formes se trupave te ngurte per parimin e Galileit dhe per teorine e Ajnshtainit, per parimin e Arkimedit dhe per peshen (masen) e trupave.Duke u nisur nga fenomenet elementare studiohet teoria e pergjithshme e relativitetit te Ajnshtainit, se bashku me parimin e Galileit mbi renien e lire te trupave qe eshte supozimi i saj.

Parimi i Galileit percakton se te gjithe trupat, pavaresisht nga masa e tyre, bien me te njejten shpejtesi te forces se rendeses.

Keshtu qe, konstatohet mosperputhje e ketij parimi te Galileit pasi nuk zbritet masa e trupit te proves nga ajo e tokes (qe gabimisht mendohet si konstante), dhe me tej per faktin se nuk merret ne vleresim terheqja reciproke e trupave (mbivendosje e efekteve).

Kesisoj, verehet se renia e lire e trupave ndodh sipas vijave vertikale radiale qe nuk jane paralele.

Studiohet forma e trupave te ngurte, prandaj trupat qe kane te njejten mase por forme te ndryshme (perjashtim ben forma e sferes, e cilindrit ekuilateral dhe e kubit), ne varesi te pozicionit ne planin e referimit kane peshe te ndryshme: nje trup nje mase, nje trup pesha ne infinit.

Prandaj konstatohen rrjedhoja te formes se trupave te ngurte per parimin e Galileit (qe nuk eshte ne fuqi) dhe per rrezimin e teorise se Ajnshtainit, per parimin e Arkimedit dhe per peshen (masen) e trupave.PUBLISHER: TEKTIME

BIC:

PHVG Geophysics

Licence From £17.32
Learn More